Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje bus pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Didvyžių socialinės globos namai sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis apie jų veiklą:

  • valdymą;
  • dalyvius;
  • vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis;
  • valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis;
  • padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą;
  • turimas licencijas ir nustatytas metines įmokas;
  • leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą, jei toks atliktas;
  • gautas pajamas iš politinės reklamos;
  • lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų;
  • paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus viršija 10 bazinių socialinių išmokų (BSI) (nuo 2023 m. sausio 1 d. BSI – 49 eurai) ir jų šaltinius.

Atnaujinimo data: 2024-01-18