Paskatinimai ir apdovanojimai

2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKA DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS

 

„Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą 23-iojoje socialinės globos namų Menų dienoje „Stiprus, kai tu šalia”, skirtoje Tarpautinei žmonių su negalia dienai paminėti.

Jūsų dalyvavimas reikšmingai prisideda prie žmonių su negalia įtraukties stiprinimo, įrodo, kad negalia nėra kliūtis realizuoti save, praturtinti visuomenę savo talentais ir gebėjimais.

Linkiu Jums puikios kloties kasdieninėje veikloje, šilumos ir ramybės. Tegul visuomet pildosi Jūsų troškimai ir geri sumanymai!”

 

2023 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS MONIKOS NAVICKIENĖS PADĖKOS 

 

Didvyžių socialinės globos namų Finansų padalinio valdymo vadovei Daivai Jablonskienei – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Nuoširdžiai sveikinu Jus Didvyžių socialinės globos namų veiklos 95 metų sukakties ir Socialinių darbuotojų dienos proga. Dėkoju už ilgametį ir atsakingą darbą. Linkiu Jums vilties ir prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, gyvenimo pilnatvės, kad niekuomet netrūktų tikėjimo savo profesijos pašaukimu. Tegul sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus!”

 

Didvyžių socialinės globos namų Socialinio darbo padalinio vedėjai Renatai Mališkienei – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Nuoširdžiai sveikinu Jus Didvyžių socialinės globos namų veiklos 95 metų sukakties ir Socialinių darbuotojų dienos proga. Dėkoju už profesionalumą, pasišventimą savo profesijai, iniciatyvumą, kruopštų užduočių atlikimą ir ypatingą pagalbą globos namų gyventojams ir darbuotojams. Linkiu Jums vilties ir prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, gyvenimo pilnatvės, kad niekuomet netrūktų tikėjimo savo profesijos pašaukimu. Tegul sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus!”

 

Didvyžių socialinės globos namų socialinei darbuotojai Onai Šernienei – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Nuoširdžiai sveikinu Jus Didvyžių socialinės globos namų veiklos 95 metų sukakties ir Socialinių darbuotojų dienos proga. Dėkoju už iniciatyvumą, asmeninį tobulėjimą, nuoširdų darbą ir kūrybiškumą kuriant gyventojams artimą namams aplinką. Linkiu Jums vilties ir prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, gyvenimo pilnatvės, kad niekuomet netrūktų tikėjimo savo profesijos pašaukimu. Tegul sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus!”

 

Didvyžių socialinės globos namų socialinei darbuotojai Vaidai Pautienienei – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Nuoširdžiai sveikinu Jus Didvyžių socialinės globos namų veiklos 95 metų sukakties ir Socialinių darbuotojų dienos proga. Dėkoju už iniciatyvumą, asmeninį tobulėjimą, nuoširdų darbą ir kūrybiškumą kuriant gyventojams artimą namams aplinką. Linkiu Jums vilties ir prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, gyvenimo pilnatvės, kad niekuomet netrūktų tikėjimo savo profesijos pašaukimu. Tegul sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus!”

 

Didvyžių socialinės globos namų užimtumo specialistei Danguolei Dereškienei – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Nuoširdžiai sveikinu Jus Didvyžių socialinės globos namų veiklos 95 metų sukakties ir Socialinių darbuotojų dienos proga. Dėkoju už ilgametį darbą globos namuose, globos namų viešinimą, gyventojų įgalinimą per užimtumų veiklas, kūrybiškumą bei nuoširdų ir sąžiningą pareigų vykdymą. Linkiu Jums vilties ir prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, gyvenimo pilnatvės, kad niekuomet netrūktų tikėjimo savo profesijos pašaukimu. Tegul sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus!”

 

Didvyžių socialinės globos namų individualios priežiūros darbuotojui Žydrūnui Stelmokui – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Nuoširdžiai sveikinu Jus Didvyžių socialinės globos namų veiklos 95 metų sukakties ir Socialinių darbuotojų dienos proga. Dėkoju už  ilgametį ir atsakingą darbą bei begalinę kantrybę, supratingumą, nuoširdų bendravimą su globos namų gyventojais. Linkiu Jums vilties ir prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, gyvenimo pilnatvės, kad niekuomet netrūktų tikėjimo savo profesijos pašaukimu. Tegul sėkmė lydi visus Jūsų sumanymus!”

 

Didvyžių socialinės globos namų socialinei darbuotojai Sonatai Dambrauskaitei – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės padėka

„Sveikinu Jus  Socialinių darbuotojų dienos proga. Nuoširdžiai dėkoju už ilgametį socialinį darbą, profesionalumą užtikrinant kokybiškų paslaugų teikimą. Jūsų kruopštus ir sąžiningas  darbas reikšmingai prisideda gerinant pažeidžiamų žmonių kasdienį gyvenimą. Linkiu Jums puikios kloties kasdienėje veikloje, šilumos ir ramybės asmeniniame gyvenime. Tegul visuomet pildosi Jūsų troškimai ir geri sumanymai“

 

2023 M. MARIJAMPOLĖS SPECIALIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORĖS, VYKDANČIOS DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS FUNKCIJAS VIDUTOS BAČKIERIENĖS PADĖKOS

 

Finansų valdymo padalinio specialistei Rufinai Botyrienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka  už nepriekaištingą darbą, iniciatyvumą, nuolatinį siekį tobulėti ir neatlyginamą pagalbą kolegoms.

 

Viešųjų pirkimų specialistei Aldonai Čeplevičienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį nepriekaištingą darbą, iniciatyvumą ir siekį tobulėti.

 

Administratorei Birutei Mačaitienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą ir besąlygišką pagalbą kolegoms.

 

Vyresniąjai socialinei darbuotojai Aušrai Buzienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už atsakingą pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, supratingumą, nuoširdų bendravimą su globos namų gyventojais bei darbuotojai.

 

Socialinei darbuotojai Vilmai Mikuckienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą, už kūrybiškumą bei rūpestį ir pastangas teikiant gyventojams kokybiškas paslaugas.

 

Socialinei darbuotojai Sonatai Dambrauskaitei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės  padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Užimtumo specialistei Loretai Akelaitienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už globos namų viešinimą, gyventojų įgalinimą per užimtumų veiklas, kūrybiškumą bei nuoširdų ir sąžiningą pareigų vykdymą.

 

Užimtumo specialistei Vidai Valentienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už globos namų viešinimą, gyventojų įgalinimą per užimtumų veiklas, kūrybiškumą bei nuoširdų ir sąžiningą pareigų vykdymą.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Redai Paulėkienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už begalinę kantrybę, supratingumą, nuoširdų bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Marcelinai Murauskienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Rasai Čeplevičienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Zitai Vėželienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Dalei Darmavičienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Vidai Kuleševičienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Individualios priežiūros darbuotojai Vilijai Rucevičienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei šiltą bendravimą su globos namų gyventojais.

 

Bendrosios praktikos slaugytojai Vidai Reinikovienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei rūpinimąsi globos namų gyventojais.

 

Bendrosios praktikos slaugytojai Ingridai Baradinskienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą bei rūpinimąsi globos namų gyventojais.

 

Bendrosios praktikos slaugytojai Jūratei Teškevičienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą ir rūpinimąsi globos namų gyventojais.

 

Sveikatos priežiūros padalinio vedėjai Astai Mikalonienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą.

 

Elektrikui Virginijui Valaičiui – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą.

 

Sandėlininkei Astai Krocienei – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą.

 

Pastatų techninės priežiūros darbuotojui Gintui Tamašauskui – Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktorės, vykdančios Didvyžių socialinės globos namų direktoriaus funkcijas Vidutos Bačkierienės padėka už ilgametį ir atsakingą darbą.

Atnaujinimo data: 2023-11-27