Veiklos vertininimai ir auditai

Pavadinimas

Patikrinimo data

Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonių tikrinimo klausimynas (Ūkio subjekto patikrinimo klausimynas. Darbo teisė)2024-03-15
Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonių tikrinimo klausimynas (Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbuotojų sauga ir sveikata)2024-03-08
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento Alytaus apygardos priežiūros skyriaus (Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas)2024-02-21

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyrius (Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados)

2023-04-14

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentų bei esamos situacijos atitiko Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimas auditas

2023-04-11

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė ( Dėl atitikties audito „Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas vykdant viešuosius pirkimus“ pirkimo procedūrų įstaigoje vertinimo rezultatų

2023-04-05

Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonių tikrinimo klausimynas (Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbo teisė)

2023-03-21

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyrius (Dėl medicininio audito)

2023-03-13

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Centralizuotas vidaus audito skyrius (Dėl Didvyžių socialinės globos namų veiklos vidaus audito ataskaitos Nr. A7-3 pateikimo)

2023-02-08

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Dėl Didvyžių socialinės globos namuose nustatytų pažeidimų šalinimo vertinimo)

2023-01-09

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Marijampolės departamentas (Maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktas

2022-07-21

Nacionalinės visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas

2022-06-28

Lietuvos meteorologijos inspekcijos vakarų regiono skyrius (Meteorologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo aktas)

2022-05-05

Nacionalinės visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas

2022-04-28

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Dėl Didvyžių socialinės globos namų teikiamos socialinės globos kokybės vertinimo)

2022-04-15

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Marijampolės departamentas (Pavedimas atlikti ūkio subjekto veiklos vertinimą)

2022-01-27

Atnaujinimo data: 2024-04-03