Socialiai atsakingų viešųjų pirkimų atmintinė

2023 m.  viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita Nr. Atn-3

2023 m. numatomų vykdyti prekių pirkimų planas

Maisto produktų ir farmacijos pirkimai per CPO ir CVP IS sistemas

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo,organizavimo atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

2023 m. numatomų vykdyti pirkimų planas

2022 metų pirkimai

COVID-19 priemonių pirkimai

Metinis planas prekėms 2021 m.

Paslaugų poreikis 2021 m.

Informacija apie viešuosius pirkimus

Informacija apie lėšų panaudojimą

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

2020 metais gauta parama:
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – 4551,11 Eur;
Asociacija LR Campus – 670,50 Eur;
SPPD prie SADM – 31251,30 Eur;
LR SADM – 4853,98 Eur;VšĮ Laisvės TV – 2468,70 Eur;
SADM – 4557,53;
Vilkaviškio r. sav. – 1082,72 Eur;
DSGN darbuotojų profesinė sąjunga – 600,00 Eur.

2020-03-04 Didvyčių SGN iš UAB „Vilkauja“ gavo paramos natūra už 53,19 Eur.

2019-12-03 Didvyžių SGN Valstybinė mokesčių inspekcija iš fizinių asmenų pervedė 156,60 Eur labdaros lėšų (2 proc. nuo GPM).

Didvyžių socialinės globos namų 2019-11-14 d. Viešųjų pirkimų komisijos protokolas

2019-10-01 iš Kauno Baptistų bažnyčios gauta labdara-parama: vaikštynės neįgaliesiems, 10 vnt., įvertinti po 10 Eur kiekvienas; vežimėlis neįgaliesiems, 1 vnt., įvertintas 10 Eur.

Didvyžių socialinės globos namų pagrindinių priemonių pardavimo aukcionas

Nekilnojamo turto pirkimas skelbiamų derybų būdu

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Informacija apie numatomus pirkimus

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Atnaujinimo data: 2024-03-14