Teikiamos paslaugos

Teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Globos namuose asmenims teikiama ilgalaikė (trumpalaikė)  socialinė globa – tai paslaugos, kuriomis suteikiama įvairiapusė pagalba socialiai pažeidžiamam asmeniui, užtikrinamas jo  socialinis saugumas, stiprinami sugebėjimai spręsti iškylančias problemas ir sudaroma galimybes patiems keistis bei tobulėti.

Teikiamų paslaugų sąrašas:

 1. informavimas,
 2. konsultavimas,
 3. tarpininkavimas ir atstovavimas,
 4. apgyvendinimas (asmens poreikių įvertinimas, ISGP sudarymas, įgyvendinimas ir pan.),
 5. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.),
 6. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvinėjimas, mezgimas, vėlimas, pynimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 7. laisvalaikio organizavimas (spaudos, knygų skaitymas, internetiniai ir stalo žaidimai, filmų rodymas ir pan.),
 8. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 9. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų, higienos ir pan.),
 10. maitinimas,
 11. sveikatos priežiūros paslaugos (slauga),
 12. sporto (sporto užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas, sveikos gyvensenos ugdymas ir pan.),
 13. kultūrinės (pažintinės išvykos, parodų, koncertų lankymas ir pan.),
 14. religinės ( religinių švenčių ir laidojimo apeigų organizavimas ir pan.),
 15. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikia:

 • socialiniai darbuotojai,
 • individualios priežiūros personalas,
 • sveikatos priežiūros,
 • užimtumo ir kiti specialistai.
* Kaip vertinate mūsų teikiamas paslaugas?