Pranešėjų apsauga

Įsigaliojo Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-348. Vadovaujantis juo, Didvyžių socialinės globos namams suteikta teisė naudotis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu. Naudojantis juo, galima kreiptis – [email protected].

Pranešėjų apsaugos įstatymo NR. XIII-804 pakeitimo įstatymas

Atnaujinimo data: 2023-08-28