SPECIALIZUOTŲ SLAUGOS IR SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ĮKŪRIMAS

stendas europinis (2).jpg

Marijampolės specialieji socialinės globos namai (toliau – globos namai), prisidėdami prie Valstybės 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos, specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, įgyvendina investicijų projektą ,,Specializuotų slaugos ir socialinės globos namų įkūrimas Marijampolės savivaldybėje“. Projekto tikslas – didinti specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumą Marijampolės savivaldybėje. Projektas yra bendrai finansuojamas Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Statybos rangos sutartis pasirašyta 2021 m. rugpjūčio 19 d. su UAB „Statybos ritmas“. Statybos darbai baigti 2022 m. pabaigoje.

Image 13.png

Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra visoje pietvakarių Lietuvoje nepakankamas specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų prieinamumas. Pietvakarių Lietuvoje nėra specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų pasiūlos (nėra sukurta tokių paslaugų infrastruktūra). Vykdant projekto veiklą, bus siekiama – sukurti sąlygas ir sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą.

Pagrindiniu projekto rezultatu laikoma socialinė nauda – teikiamų specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų kokybė.

Globos namai pagal 2019 m. gruodžio 17 d. Valstybinės žemės panaudos sutartį perėmė iš Valstybės 99 metams neatlygintinai naudotis 1,309 ha ploto žemės sklypą. Žemės sklype yra pastatytas su pilnai įrengta ir pritaikyta infrastruktūra 1143 kv. m. pastatas ir kiti statiniai. Pastatą sudaro 4 analogiški namo blokai, kiekviename bus apgyvendinta po 10 paslaugų gavėjų. Sklype yra pėsčiųjų takai bei pravažiavimo keliai transportui, rekreacinė zona. Pastate bus įkurti nauji Specializuoti slaugos ir socialinės globos namai iki 2023 m. pabaigos.

Be pavadinimo.jpg

Specializuotos slaugos ir globos namų pastato Tarpučių g. 61C, Marijampolėje techninį darbo projektą parengė UAB ,,Projektų rengimo centras“. Statybos kokybei užtikrinti buvo vykdoma statybos techninė priežiūra, kurią atliko UAB „Statech“.

Projekto partneriai: Didvyžių socialinės globos namai, Kalvarijos socialinės globos namai.

Image 01.png

Image 15.png

logo ES.png

 

Atnaujinimo data: 2023-10-06