Šiose srityse informacija skelbiama remiantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 punktais.

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. A1-75 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbeba490b34b11e48601d026d7145559
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-517 „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.529536C2C2A8

Atnaujinimo data: 2023-10-16