Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. A1-75 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbeba490b34b11e48601d026d7145559
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-517 „Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.529536C2C2A8

Atnaujinimo data: 2024-02-28